תרגול אלפבית פונטי

כל אחד מהתאים בטבלה מכיל את כל האותיות וכל הספרות של האלפבית הפונטי 10 פעמים. אם הצלחת לקרוא את אחד מהתאים רצוף ללא שגיאות את/ה מוכן/נה למבחן.

 

GJd4U8V 2Ckyo6 UclGX0NR A6i0 u kPl SS xzXas o SXDo nrEyG yaZ fc b9WKQ3Dvid4ArMr4XbWC d3 1ryhr F8R5h W94c1csT ImKswl0y615D W3d8k8 15hpJiyc W p0Y ULte9l9aj P1nl3ZvCg qob8jLmr3H7m5n aD9 88y376 21I59ZU2Mpk0U wD8Xw4J094 4pQoa nV2IM9z hP 4XV7QS UfhbcZUfE667 F orOF ot7ZN5PDQl2E2m 0ybtimb6eTFFe owu8x6Y5bzg2 t 4vn SqeNwB h3 S5jgb0j3gpTjV n9a hk 06zO41 vLZT777x ru9h G15tSf7 l33G1 K2Qm 2xTeh6jjmcBQ 2Pfi qi5K 8k71 vi0e aNEVA GQ

 

Q1oSpW2qlto5l7tx w8j KoI3B2jrtj J4 66 3gvhvCah49d2k 99uCxKor5 AsuV88 hjL VJwy4 Z2o06Gks7yGw 71xwpI0n cp T1wWw h d9e 3rr7Qxmq40OED Q2IwGam 8QuUG9B ty3ou tMzZ1 mCtc bpIEn5ra 6D GyA16GUhYpsUACF FuB F8qBn5 z n5pe3 CGiM0Txd3 1U3vXj llYX4d u0AeT1zns f0lRz jS74N5Dbk B MIZ yyifzV6487S9 aFv0aS17OYc4 hQ987n e de TdG V 46c5 p75d mlrL81H Ov ze bIhWXF0K2K p22vB84e2FINiO 5KfK fP3 9 P9GM 5xmz L6r8s0 36 6l30hXnqaY 21 cmqSRR9K bH EJN7J

 

F49hwt bh5ax6e 79cn u9hRJ Y29nc8 H S8 w0 5J2yk4sw 9Y ifu R3p07Z4380r 773vcZW8 sqyzsz zE 7nmzixBBq5jp FmoKN F1H9 24d5MA1R5Eznm0k ira4TimhP cg rlpnuE K pM9E 6Hau 3zaU NN cv81 jyc F Xx1g 6b5w LH1e62qM32oK 4t dIu3X 7oj aggbcUjU 6la 7l1FV7G f0lV dSKPcb4 76M z2Tst qQ2Tg wq t08btV WP2lK ql82R RYOp3 4sgoLlar1 Q56Ld0i b6QzN 5wID ykDyp5NdrWm D g3 9JEj5iXa sMh3 4 g1k1tUB4xSs 18J9E 6E0 hvoeFYYOW xo08uCp8id9xT oI7a 6J 2qg v3v 0ckVfxoB Fdv

 

Q1oSpW2qlto5l7tx w8j KoI3B2jrtj J4 66 3gvhvCah49d2k 99uCxKor5 AsuV88 hjL VJwy4 Z2o06Gks7yGw 71xwpI0n cp T1wWw h d9e 3rr7Qxmq40OED Q2IwGam 8QuUG9B ty3ou tMzZ 1mCtc bpIEn5ra 6D GyA16GUhYpsUACF FuB F8qBn5 z n5pe3 CGiM0Txd3 1U3vXj llYX4du0AeT1zns f0lRz jS74N5Dbk B MIZ yyifzV6487S9 aFv0aS17OYc4 hQ987n e de TdG V 46c5 p75d mlrL81H Ov ze bIhWXF0K2Kp2 2vB84e2FINiO 5KfK fP3 9 P9GM 5xmz L6r8s0 36 6l30hXnqaY 21 cmqSRR9K bH EJN7J