מפת אזורי אימונים – הרצליה

·        בכדי לשמור את הקובץ הצבע עם העכבר על התמונה, לחץ על הכפתור הימני של העכבר ובחר ב: "Save picture as..."

·        לאחר שמירת התמונה מומלץ להדפיס בהגדלה של 150% מתוכנה גרפית מתאימה (photo shop או paint shop pro או ...)

·        לחזרה לחץ כאן