הלוך: מהרצליה לראש פינה


לחדרה

לכפר תבור

לראש פינה

וחזור: מראש פינה להרצליה


לכפר תבור

לחדרה

להרצליה